wolldegenka

About wolldegenka

מערכת אמינה של פרסי עובדים. עובדים משאירים את ההטענות מגברים. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית בקריות – לספק לעובדים עבודה ראויה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים ברמה טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top