granumtarde

About granumtarde

מערכת עובדים אמינה. עובדים משאירים את ההטענות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל loveroom.co.il – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם הכנסה טובה, ואנשינו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top