fagoodsbreakex

About fagoodsbreakex

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלויות ההתנחלות נופלות בדיוק על חשבון הדגם. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים באופן אישי לוקחים תשלום מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך עובדים עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים לאיכות טובה במיוחד. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח להקים שותפות ארוכה, אשר תהיה נקייה הן מהעובדים והן מהלקוחות שלנו.
Go to Top