adabarex

About adabarex

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות במאזן של הילדה. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי מערכת ברורה של בנות. בונוסים מעובדי גברים אוספים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה רצינית, ולספק ללקוחות מעוניינים לספק שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top